ПП4-2014 Ремонт и почистване на улуци - СБ Берковица

Документация за участие

Документи
Проектодоговор СБ Берковица 05-11-2014 15:27:00 Изтеглете файл
Техническа спецификация СБ Берковица 05-11-2014 15:26:00 Изтеглете файл
Ценово предложение СБ Берковица 05-11-2014 15:26:00 Изтеглете файл
Техническо предложение СБ Берковица 05-11-2014 15:25:00 Изтеглете файл
Декларация чл.33, ал.4 ЗОП 05-11-2014 15:24:00 Изтеглете файл