ПП18-2014 Абонаментен сервиз на пожароизв. уредби - Ботевград и София

Документация за участие

Документи
Техническо предложение 19-12-2014 14:25:00 Изтеглете файл
Ценово предложение 19-12-2014 14:23:00 Изтеглете файл
Техническа спецификация 01-12-2014 14:24:00 Изтеглете файл
Декларация по чл. 47, ал.5 от ЗОП 01-12-2014 11:24:00 Изтеглете файл
Проект на договор 01-12-2014 11:18:00 Изтеглете файл