ПП17-2014 Техническо обслужване на пожарогасители ТД Плевен

Документация за участие

Документи
Оферта - приложение 24-11-2014 14:05:00 Изтеглете файл
Декларация за съгласие с клаузите на проекто договора 24-11-2014 14:04:00 Изтеглете файл
Декларация конфиденциалност 24-11-2014 14:03:00 Изтеглете файл
Декларация чл.47, ал. 5 24-11-2014 14:03:00 Изтеглете файл
Техническо предложение 24-11-2014 14:02:00 Изтеглете файл
Ценово предложение 24-11-2014 14:01:00 Изтеглете файл
Проект на договор 24-11-2014 14:00:00 Изтеглете файл
Техническа спецификация 24-11-2014 13:59:00 Изтеглете файл