Доставка на подопочистваща машина

Публична покана

Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” (ДА ДРВВЗ), чрез ТД ,,Държавен резерв” гр. София, обявява обществена поръчка, чрез публична покана, с предмет „Доставка на подопочистваща машина, за нуждите на за нуждите на складова база Ботевград към ТД „Държавен резерв” – София”

Документи
Публична покана за подопочистваща машина 23-09-2014 15:04:00 Изтеглете файл