Институции

Тук можете да намерите подробна информация за българското правителство.


Министерски съвет

Народно събрание на Р България

Президент на Р България

Министерство на външните работи

Министерство на oбразованието, младежта и науката

Министерство на финансите

Министерство на вътрешните работи

Министерство на oтбраната

Министерство на правосъдието

Министерство на икономиката, енергетиката и туризма

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

Министерство на oколната среда и водите

Министерство на земеделието и храните

Министерство на труда и социалната политика

Министерство на здравеопазването

Министерство на културата

Министерство на физическото възпитание и спорта

English