НАРЪЧНИК НА СИСТЕМАТА ЗА ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ И ПОЛИТИКА ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА УПРАВЛЕНСКАТА ОТГОВОРНОСТ В ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „ ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ И ВОЕННОВРЕМЕННИ ЗАПАСИ”

Документи
НАРЪЧНИК НА СИСТЕМАТА ЗА ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ В ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „ ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ И ВОЕННОВРЕМЕННИ ЗАПАСИ” 08-01-2020 10:27:00 Изтеглете файл
ПОЛИТИКА ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА УПРАВЛЕНСКАТА ОТГОВОРНОСТ в Държавна агенция Държавен резерв и военновременни запаси 01-04-2016 15:38:00 Изтеглете файл