Регистър по чл. 35, т. 2 (годишни за 2022)

Документи
Публичен регистър на подали Декларации за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ (за 2022) 05-07-2023 16:03:47 Изтеглете файл