Образци на декларации

Декларации за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 и т. 4 от КПКОНПИ

Документи
Декларация за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ 16-01-2019 16:17:16 Изтеглете файл
Декларация за промяна в обстоятелствата по чл. 35, ал. 1, т. 3 от ЗПКОНПИ 16-01-2019 16:16:52 Изтеглете файл
Декларация за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ (за висши публични длъжности) 16-01-2019 16:16:30 Изтеглете файл
Декларация за промяна в обстоятелствата по чл. 35, ал. 1, т. 3 от ЗПКОНПИ (за висши публични длъжности) 16-01-2019 16:12:43 Изтеглете файл