Информация за дейността на Инспектората

Документи
Информация от Годишен отчет за дейността на Инспектората на Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" за периода от 01.01.2023 г. до 31.12.2023 г. 15-02-2024 14:11:13 Изтеглете файл
Информация от Годишен отчет за дейността на Инспектората на Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" за периода от 01.01.2022 г. до 31.12.2022 г. 15-02-2023 16:11:34 Изтеглете файл
Информация от Годишен отчет за дейността на Инспектората на Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" за периода от 01.01.2021 г. до 31.12.2021 г. 10-02-2022 10:58:53 Изтеглете файл
Информация от Годишен отчет за дейността на Инспектората на Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" за периода от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г. 09-02-2021 14:57:31 Изтеглете файл
Информация от Годишен отчет за дейността на Инспектората на Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" за периода от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г. 12-02-2020 14:29:51 Изтеглете файл
Информация от Годишен отчет за дейността на Инспектората на Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" за периода от 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г. 12-02-2019 16:00:24 Изтеглете файл