Регистър по чл. 49, т. 3

Публичен регистър на подадените пред председателя на ДА ДРВВЗ декларации за промяна в декларирани обстоятелствата в декларациите за несъвместимост съгласно чл. 49, ал. 1, т. 3 от Закона за противодействие на корупцията (ЗПК)

Документи
Публичен регистър на подали Декларации за промяна в декларирани обстоятелствата в декларациите за несъвместимост съгласно чл. 49, ал. 1, т. 3 от ЗПК 30-01-2024 16:17:18 Изтеглете файл