Регистър по чл. 49, т. 2 (годишни за 2022)

Публичен регистър на подадените пред председателя на ДА ДРВВЗ декларации за имущество и интереси по чл. 49, ал. 1, т. 2 (годишни за 2021) от Закона за противодействие на корупцията (ЗПК)

Документи
Публичен регистър на подали Декларации за имущество и интереси по чл. 49, ал. 1, т. 2 от ЗПК (за 2022) 30-01-2024 16:03:47 Изтеглете файл