Регистър по чл. 49, т. 2 (встъпителни)

Публичен регистър на подадените пред председателя на ДА ДРВВЗ декларации за имущество и интереси по чл. 49, ал. 1, т. 2 (встъпителни) от Закона за противодействие на корупцията (ЗПК)

Документи
Декларации за имущество и интереси по чл. 49, ал. 1, т. 2 от ЗПК (част II, встъпителни) 16-02-2024 15:26:42 Изтеглете файл
Публичен регистър на подали Декларации за имущество и интереси по чл. 49, ал. 1, т. 2 от ЗПК (встъпителни) 30-01-2024 16:07:04 Изтеглете файл