Регистър по чл. 49, ал. 1, т. 1

Публичен регистър на подадените пред председателя на ДА ДРВВЗ декларации за несъвместимост по чл. 49, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията (ЗПК)

Документи
Публичен регистър на подали Декларации за несъвместимост по чл. 49, ал. 1, т. 1 от ЗПК 30-01-2024 15:35:03 Изтеглете файл