Декларации за несъвместимост по чл. 12 т. 1 от ЗПУКИ - ТД ДР В. Търново

Документи
Георги Пенчев Йорданов 08-12-2017 11:03:54 Изтеглете файл
Наташа Петкова Балтаджиева 14-11-2017 17:19:44 Изтеглете файл
Трендафил Димитров Димов 21-09-2017 13:09:52 Изтеглете файл
Димитър Илиев Кожухаров 21-09-2017 12:23:52 Изтеглете файл
Димитър Харитонов Димитров 21-09-2017 12:22:09 Изтеглете файл
Кристина Илиева Стойкова 21-09-2017 12:18:38 Изтеглете файл
Мая Любенова Белева 21-09-2017 12:16:58 Изтеглете файл
Мартин Йорданов Хаджиев 21-09-2017 12:13:29 Изтеглете файл
Галя Иванова Гуркова 21-09-2017 12:10:45 Изтеглете файл
Стефан Георгиев Стефанов 21-09-2017 12:07:51 Изтеглете файл
Радосвета Стефанова Цекова 21-09-2017 12:04:28 Изтеглете файл
Милко Иванов Атанасов 21-09-2017 11:54:52 Изтеглете файл
Емилия Георгиева Йорданова 21-09-2017 11:52:33 Изтеглете файл
Славка Владева Недева 21-09-2017 11:49:38 Изтеглете файл
Пламен Николаев Йоцов 21-09-2017 11:45:56 Изтеглете файл
Йордан Трифонов Попов 21-09-2017 11:44:00 Изтеглете файл
Стефан Спасов Стефанов 21-09-2017 11:39:18 Изтеглете файл
Иван Димов Димов 13-09-2017 17:31:22 Изтеглете файл