Декларации за несъвместимост по чл. 12 т. 1 от ЗПУКИ - ТД ДР Плевен

Документи
Дамян Здравков Гаев 02-01-2018 13:46:17 Изтеглете файл
Ангел Николаев 27-09-2017 14:31:50 Изтеглете файл
Валентин Грамовски 27-09-2017 14:31:09 Изтеглете файл
Венислав Йоргов 27-09-2017 14:30:21 Изтеглете файл
Веселка Кръстева 27-09-2017 14:29:39 Изтеглете файл
Галина Атанасова 27-09-2017 14:28:54 Изтеглете файл
Даниел Данаилов 27-09-2017 14:28:12 Изтеглете файл
Даниела Томова 27-09-2017 14:27:28 Изтеглете файл
Елка Христова 27-09-2017 14:26:41 Изтеглете файл
Ивайло Иванов 27-09-2017 14:26:00 Изтеглете файл
Иван Иванов 27-09-2017 14:25:26 Изтеглете файл
Йордан Йорданов 27-09-2017 14:24:46 Изтеглете файл
Калин Михайлов 27-09-2017 14:24:10 Изтеглете файл
Мая Василева 27-09-2017 14:23:31 Изтеглете файл
Стели Генова 27-09-2017 14:22:48 Изтеглете файл
Стилян Стоянов 27-09-2017 14:22:03 Изтеглете файл
Таня Иванова 27-09-2017 14:21:17 Изтеглете файл
Таня Колева 27-09-2017 14:20:38 Изтеглете файл
Тинка Великова 27-09-2017 14:19:56 Изтеглете файл
Тихомир Тотолаков 27-09-2017 14:19:12 Изтеглете файл