Декларации за частни интереси по чл. 12 т. 2 по ЗПУКИ - ТД ДР В. Търново

Документи
Георги Пенчев Йорданов 08-12-2017 11:02:29 Изтеглете файл
Наташа Петкова Балтаджиева 14-11-2017 17:21:45 Изтеглете файл
Никола Йорданов Костадинов 06-10-2017 14:02:08 Изтеглете файл
Стефка Митева Колева 04-10-2017 16:08:45 Изтеглете файл
Стефка Маринова Караиванова 04-10-2017 16:08:04 Изтеглете файл
Стефан Спасов Стефанов 04-10-2017 16:07:28 Изтеглете файл
Светлана Димитрова Пангелова 04-10-2017 16:06:40 Изтеглете файл
Пламен Тодоров Христов 04-10-2017 16:03:06 Изтеглете файл
Румяна Лалева Райкова 04-10-2017 15:35:04 Изтеглете файл
Росица Здравкова Петрова 04-10-2017 15:34:26 Изтеглете файл
Павлинка Величкова Янакиева 04-10-2017 15:32:49 Изтеглете файл
Камелия Иванова Христова 04-10-2017 15:32:07 Изтеглете файл
Видия Янкова Стефанова 04-10-2017 15:31:23 Изтеглете файл
Йордан Христов Стойнов 04-10-2017 15:30:09 Изтеглете файл
Славка Владева Недева 04-10-2017 15:11:46 Изтеглете файл
Пламен Николаев Йоцов 04-10-2017 15:10:36 Изтеглете файл
Мая Любенова Белева 04-10-2017 15:09:56 Изтеглете файл
Мартин Йорданов Хаджиев 04-10-2017 15:08:25 Изтеглете файл
Димитър Илиев Кожухаров 04-10-2017 15:07:18 Изтеглете файл
Трендафил Димитров Димов 04-10-2017 15:05:30 Изтеглете файл
Стефан Георгиев Стефанов 04-10-2017 15:04:01 Изтеглете файл
Николай Петров Шенков 04-10-2017 15:02:31 Изтеглете файл
Лиляна Димитрова Цанева 04-10-2017 15:01:28 Изтеглете файл
Йордан Трифонов Попов 04-10-2017 14:59:33 Изтеглете файл
Радосвета Стефанова Цекова 04-10-2017 14:58:48 Изтеглете файл
Милко Иванов Атанасов 04-10-2017 14:58:06 Изтеглете файл
Кристина Илиева Стойкова 04-10-2017 14:57:16 Изтеглете файл
Емилия Георгиева Йорданова 04-10-2017 14:55:51 Изтеглете файл
Димитър Хаританов Димитров 04-10-2017 14:54:36 Изтеглете файл
Галя Иванова Гуркова 04-10-2017 14:53:12 Изтеглете файл
Иван Димов Димов 15-09-2017 16:21:59 Изтеглете файл