Стратегически планове

Документи
Стратегически план на ДА ДРВВЗ за 2021-2023 28-08-2023 14:29:30 Изтеглете файл
План за действие за 2023 г. с мерките, произтичащи от членството на РБ в ЕС, приет с РМС 57 / 25.01.23 28-08-2023 14:17:27 Изтеглете файл
Стратегически план на ДА ДРВВЗ за 2019-2022 28-08-2023 13:56:22 Изтеглете файл