Отчети за изпълнение на целите на ДA ДРВВЗ

Документи
Отчет за изпълнение на целите на ДА ДРВВЗ - 2023 г. 19-02-2024 15:00:00 Изтеглете файл
Отчет за изпълнение на целите на ДА ДРВВЗ - 2022 г. 24-08-2023 11:28:27 Изтеглете файл
Отчет за изпълнение на целите на ДА ДРВВЗ - 2021 г. 24-08-2023 11:27:19 Изтеглете файл
Отчет за изпълнение на целите на ДА ДРВВЗ - 2020 г. 24-08-2023 11:25:31 Изтеглете файл
Отчет за изпълнение на целите на ДА ДРВВЗ - 2019 г. 24-08-2023 11:22:54 Изтеглете файл
Отчет за изпълнение на целите на ДА ДРВВЗ - 2018 г. 24-08-2023 11:02:15 Изтеглете файл