Кой може да поиска освобождаване на държавните резерви?

Освобождаване и предоставяне на държавни резерви за преодоляване на последствията от кризисни ситуации може да бъде поискано от представителите на централната и местна администрация.

Кметове на общини, областни управители, заместник-министри и министри могат да се обърнат към ДА ДРВВЗ с искане за безвъзмездно предоставяне на суровини, стоки и материали от Държавния резерв, в случаите за преодоляване на последиците от кризисни ситуации с последващо своевременно възстановяване.

След като постъпи искане от централната или местна администрация, ДА ДРВВЗ оформя документално предложението за освобождаване и го внася за разглеждане в Министерски съвет или упълномощен от него орган.