Кога се освобождават държавни резерви?

Съгласно чл. 19, ал.1 от Закона за държавните резерви и военновременните запаси освобождаване на суровини, стоки и материали от държавния резерв се извършва с решение на Министерския съвет или на упълномощен от него орган, с последваща заповед на председателя на агенцията в следните случаи:

1. продажба с цел обновяване на държавния резерв;

2. изменение на номенклатурните списъци на държавните резерви и нормативите за тях;

3. въвеждане в действие на общия държавен военновременен план;

4. искане на централната или местната администрация за преодоляване на последиците от

кризисни ситуации с последващо своевременно възстановяване;

5. затруднения на доставките на нефт и нефтопродукти в страната в случаите, определени със закон.