Факти срещу дезинформация

Дезинформацията, разпространяваща се чрез различни платформи, социални мрежи или необмислени изказвания на публични личности има потенциала да заблуди много хора и да внуши изкривени или неверни факти.

ДА ДРВВЗ има задължение да предостави точна информация относно дейността и функциите си.

Например, фалшивата новина:

  1. Държавният резерв не разполага с горива.
  2. В Държавния резерв всичко е на хартия.

Фактите:

  1. Държавния резерв съхранява и обновява различни видове горива с цел справяне при кризи и затруднения в доставките. Съхраняват се горива както по Закона за държавните резерви и военновременните запаси, така и по Закона за задължителните запаси от нефт и нефтопродукти.
  2. Всички материали, включително и горивата подлежат на стриктни проверки и инвентаризации. Фактическата им наличност се проверява редовно както от агенцията, така и от компетентни органи като Агенция Митници, ДАНС, Държавна агенция за метрологичен и технически надзор и др.