Държавният резерв в помощ на обществото при кризи

Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ поддържа в постоянна готовност за ползване суровините, стоките и материалите от държавни резерви, с оглед националната сигурност и преодоляването на кризисни ситуации.

За последните пет години държавната агенция е предоставила хуманитарна помощ на 3 областни града и 6 общини, намиращи се в бедствено положение. Агенцията се е отзовала и на нуждите на  различни министерства, държавни агенции, медицински центрове и домове за социални грижи.

Раздадени са общо 2 299 048 литра вода и 98 980 кг  консервирани храни за област Пловдив, Благоевград и Смолян и общините  Стрелча, Перник, Своге, Свищов, Карлово, Омуртаг, за да се справят с наводнения, проблеми с канализацията и безводие.

Подразделения на Министерство на здравеопазването са обезпечени с 45 360 литра минерална вода, а структури на силовите министерства с 433 944 литра вода.

Основна функция на ДА „Държавен резерв и военновременни запаси“ е задоволяване потребностите на обществото при възникнали кризисни ситуации и извънредно положение.

При молба за освобождаване на държавните резерви от страна на централната или местна власт, агенцията винаги се е стремила максимално бързо и ефективно, в съответствие със закона да осигури необходимите количества.