Информация за плащанията в Системата за електронни бюджетни разплащания (СЕБРА)

Заглавие Дата Файл
sebra 04.04.2024 2024-04-04 10:16:05 Изтеглете файл
sebra 03.04.2024 2024-04-03 11:45:53 Изтеглете файл
sebra 02.04.2024 2024-04-02 11:45:17 Изтеглете файл
sebra 01.04.2024 2024-04-01 11:44:18 Изтеглете файл
sebra 27.03.2024 2024-03-27 10:02:15 Изтеглете файл
sebra 26.03.2024 2024-03-26 10:01:27 Изтеглете файл
sebra 25.03.2024 2024-03-25 10:00:33 Изтеглете файл
sebra 22.03.2024 2024-03-22 09:59:47 Изтеглете файл
sebra 20.03.2024 2024-03-20 09:58:12 Изтеглете файл
sebra 15.03.2024 2024-03-15 13:51:58 Изтеглете файл
sebra 13.03.2024 2024-03-13 16:57:21 Изтеглете файл
sebra 01.03.2024 2024-03-13 16:52:21 Изтеглете файл
sebra 12.03.2024 2024-03-12 16:56:25 Изтеглете файл
sebra 11.03.2024 2024-03-11 16:55:40 Изтеглете файл
sebra 08.03.2024 2024-03-08 16:54:37 Изтеглете файл
sebra 07.03.2024 2024-03-07 16:54:02 Изтеглете файл
sebra 06.03.2024 2024-03-06 16:53:19 Изтеглете файл
sebra 28.02.2024 2024-02-28 17:01:29 Изтеглете файл
sebra 27.02.2024 2024-02-27 17:00:00 Изтеглете файл
sebra 26.02.2024 2024-02-26 16:59:15 Изтеглете файл
sebra 23.02.2024 2024-02-23 16:58:33 Изтеглете файл
sebra 21.02.2024 2024-02-21 09:07:06 Изтеглете файл
sebra 16.02.2024 2024-02-16 16:46:34 Изтеглете файл
sebra 14.02.2024 2024-02-14 16:46:00 Изтеглете файл
sebra 13.02.2024 2024-02-13 16:45:15 Изтеглете файл
sebra 12.02.2024 2024-02-12 16:55:06 Изтеглете файл
sebra 08.02.2024 2024-02-08 16:56:37 Изтеглете файл
sebra 06.02.2024 2024-02-06 16:57:39 Изтеглете файл
sebra 05.02.2024 2024-02-05 16:58:37 Изтеглете файл
sebra 02.02.2024 2024-02-02 16:59:41 Изтеглете файл
sebra 01.02.2024 2024-02-01 17:00:39 Изтеглете файл
sebra 31.01.2024 2024-01-31 16:36:10 Изтеглете файл
sebra 29.01.2024 2024-01-29 16:38:05 Изтеглете файл
sebra 26.01.2024 2024-01-26 16:39:17 Изтеглете файл
sebra 25.01.2024 2024-01-25 16:40:31 Изтеглете файл
sebra 23.01.2024 2024-01-23 16:49:59 Изтеглете файл
sebra 22.01.2024 2024-01-22 16:51:15 Изтеглете файл
sebra 19.01.2024 2024-01-19 16:52:28 Изтеглете файл
sebra 17.01.2024 2024-01-17 16:53:30 Изтеглете файл
sebra 16.01.2024 2024-01-16 09:22:09 Изтеглете файл
sebra 12.01.2024 2024-01-12 09:21:23 Изтеглете файл
sebra 11.01.2024 2024-01-11 09:20:39 Изтеглете файл
sebra 10.01.2024 2024-01-10 09:20:03 Изтеглете файл
sebra 09.01.2024 2024-01-09 09:18:42 Изтеглете файл