Информация за плащанията в Системата за електронни бюджетни разплащания (СЕБРА)

Заглавие Дата Файл
sebra 26.05.2023 2023-05-26 16:30:03 Изтеглете файл
sebra 25.05.2023 2023-05-25 13:14:33 Изтеглете файл
sebra 22.05.2023 2023-05-22 16:43:16 Изтеглете файл
sebra 18.05.2023 2023-05-18 16:52:44 Изтеглете файл
sebra 17.05.2023 2023-05-17 17:03:34 Изтеглете файл
sebra 16.05.2023 2023-05-16 17:02:58 Изтеглете файл
sebra 12.05.2023 2023-05-12 17:01:53 Изтеглете файл
sebra 10.05.2023 2023-05-10 15:57:21 Изтеглете файл
sebra 05.05.2023 2023-05-05 15:56:44 Изтеглете файл
sebra 03.05.2023 2023-05-03 17:26:16 Изтеглете файл
sebra 28.04.2023 2023-04-28 14:56:01 Изтеглете файл
sebra 27.04.2023 2023-04-27 16:51:33 Изтеглете файл
sebra 26.04.2023 2023-04-26 16:50:55 Изтеглете файл
sebra 24.04.2023 2023-04-24 09:12:39 Изтеглете файл
sebra 21.04.2023 2023-04-21 17:17:56 Изтеглете файл
sebra 13.04.2023 2023-04-13 17:24:36 Изтеглете файл
sebra 12.04.2023 2023-04-12 17:20:33 Изтеглете файл
sebra 11.04.2023 2023-04-11 17:19:03 Изтеглете файл
sebra 10.04.2023 2023-04-10 17:15:20 Изтеглете файл
sebra 07.04.2023 2023-04-07 17:10:47 Изтеглете файл
sebra 06.04.2023 2023-04-06 17:08:14 Изтеглете файл
sebra 05.04.2023 2023-04-05 17:05:56 Изтеглете файл
sebra 31.03.2023 2023-03-31 17:32:33 Изтеглете файл
sebra 29.03.2023 2023-03-29 17:30:23 Изтеглете файл
sebra 28.03.2023 2023-03-28 17:29:23 Изтеглете файл
sebra 14.03.2023 2023-03-14 17:25:43 Изтеглете файл
sebra 13.03.2023 2023-03-13 17:23:31 Изтеглете файл
sebra 10.03.2023 2023-03-10 17:14:20 Изтеглете файл
sebra 09.03.2023 2023-03-09 17:13:15 Изтеглете файл
sebra 08.03.2023 2023-03-08 17:12:14 Изтеглете файл
sebra 07.03.2023 2023-03-07 17:09:37 Изтеглете файл
sebra 28.02.2023 2023-02-28 17:28:20 Изтеглете файл
sebra 27.02.2023 2023-02-27 17:27:16 Изтеглете файл
sebra 14.02.2023 2023-02-14 16:21:45 Изтеглете файл
sebra 13.02.2023 2023-02-13 16:20:47 Изтеглете файл
sebra 09.02.2023 2023-02-09 14:37:07 Изтеглете файл
sebra 08.02.2023 2023-02-08 17:19:22 Изтеглете файл
СЕБРА 07.02.2023 2023-02-07 16:20:56 Изтеглете файл
sebra 06.02.2023 2023-02-06 11:45:14 Изтеглете файл
sebra 03.02.2023 2023-02-03 16:01:24 Изтеглете файл
sebra 02.02.2023 2023-02-02 16:00:29 Изтеглете файл
sebra 30.01.2023 2023-01-31 15:48:03 Изтеглете файл
sebra 30.01.2023 2023-01-30 17:31:39 Изтеглете файл
sebra 27.01.2023 2023-01-27 16:37:19 Изтеглете файл
sebra 25.01.2023 2023-01-25 16:36:07 Изтеглете файл
sebra 23.01.2023 2023-01-23 16:34:38 Изтеглете файл
sebra 18.01.2023 2023-01-18 08:48:01 Изтеглете файл
sebra 17.01.2023 2023-01-17 14:05:03 Изтеглете файл
sebra 13.01.2023 2023-01-13 17:22:22 Изтеглете файл
sebra 13.01.2023 2023-01-13 15:52:48 Изтеглете файл
sebra 11.01.2023 2023-01-11 17:16:56 Изтеглете файл
sebra 11.01.2023 2023-01-11 09:51:00 Изтеглете файл