Ежемесечни отчети

Заглавие Дата Файл
Касов отчет на бюджета към 31.12.2023 2024-03-19 11:46:44 Изтеглете файл
Касов отчет - чужди средства към 31.12.2023 2024-03-19 11:46:18 Изтеглете файл
Касов отчет на бюджета към 30.11.2023 2024-03-19 11:45:52 Изтеглете файл
Касов отчет - чужди средства към 30.11.2023 2024-03-19 11:44:56 Изтеглете файл
Касов отчет на бюджета към 31.10.2023 2024-03-19 11:44:26 Изтеглете файл
Касов отчет - чужди средства към 31.10.2023 2024-03-19 11:43:36 Изтеглете файл
Касов отчет на бюджета към 30.09.2023 2024-03-19 09:21:31 Изтеглете файл
Касов отчет - чужди средства към 30.09.2023 2024-03-19 09:21:02 Изтеглете файл
Касов отчет на бюджета към 31.08.2023 2024-03-19 09:20:32 Изтеглете файл
Касов отчет - чужди средства към 31.08.2023 2024-03-19 09:19:03 Изтеглете файл
Касов отчет на бюджета към 31.07.2023 2023-08-21 16:10:54 Изтеглете файл
Касов отчет - чужди средства към 31.07.2023 2023-08-21 16:09:57 Изтеглете файл
Касов отчет на бюджета към 30.06.2023 2023-07-28 09:56:08 Изтеглете файл
Касов отчет - чужди средства към 30.06.2023 2023-07-28 09:54:58 Изтеглете файл
Касов отчет на бюджета към 31.05.2023 2023-07-21 14:46:49 Изтеглете файл
Касов отчет - чужди средства към 31.05.2023 2023-07-21 14:46:20 Изтеглете файл
Касов отчет на бюджета към 30.04.2023 2023-07-21 14:45:55 Изтеглете файл
Касов отчет - чужди средства към 30.04.2023 2023-07-21 14:45:28 Изтеглете файл
Касов отчет на бюджета към 31.03.2023 2023-07-21 14:45:01 Изтеглете файл
Касов отчет - чужди средства към 31.03.2023 2023-07-21 14:43:06 Изтеглете файл
Касов отчет на бюджета към 28.02.2023 2023-03-27 15:32:11 Изтеглете файл
Касов отчет - чужди средства към 28.02.2023 2023-03-27 15:31:24 Изтеглете файл
Касов отчет на бюджета към 31.01.2023 2023-02-20 15:39:43 Изтеглете файл
Касов отчет - чужди средства към 31.01.2023 2023-02-20 15:39:09 Изтеглете файл