Годишни отчети

Заглавие Дата Файл
Отчет за изпълнението на програмните бюджети към 31.12.2020 г. на ДА ДРВВЗ 2021-04-22 13:16:07 Изтеглете файл
Отчет за изпълнението на програмните бюджети към 30.06.2020 г. на ДА ДРВВЗ 2020-08-27 10:27:29 Изтеглете файл