По бюджетни програми

Заглавие Дата Файл
Отчет на ведомствените и администрираните разходи по бюджетните програми към 31.12.2019 2020-04-08 18:09:44 Изтеглете файл
Отчет на разходите по област на политика и бюджетни програми към 31.12.2019 2020-04-08 18:09:09 Изтеглете файл
Разшифровка на ведомствени и администрирани разходи по бюджетните програми към 31.12.2019 2020-04-08 18:08:40 Изтеглете файл
Разшифровка на разходите по бюджетна програма ДРВВЗ към 31.12.2019 2020-04-08 18:08:09 Изтеглете файл
Разшифровка на разходите по бюджетна програма ЗИСННЦЗН към 31.12.2019 2020-04-08 18:05:34 Изтеглете файл