Годишен отчет

Заглавие Дата Файл
Одитен доклад на сметната палата 2020-09-14 16:46:03 Изтеглете файл
Приложение към ГФО 2020-09-14 16:45:31 Изтеглете файл
Отчет за касово изпълнение 2020-09-14 16:44:45 Изтеглете файл
Отчет за приходите и разходите 2020-09-14 16:43:54 Изтеглете файл
Баланс 2020-09-14 16:43:30 Изтеглете файл
Отчет за изпълнението на програмните бюджети към 31.12.2019 г. на ДА ДРВВЗ 2020-03-17 13:28:33 Изтеглете файл
Отчет за изпълнението на програмните бюджети към 30.06.2019 г. на ДА ДРВВЗ 2019-10-09 12:27:29 Изтеглете файл