Ежемесечни отчети

Заглавие Дата Файл
Касов отчет - чужди средства към 30.09.2019 2019-10-29 16:12:25 Изтеглете файл
Касов отчет на бюджета към 30.09.2019 2019-10-29 16:10:57 Изтеглете файл
Касов отчет на бюджета към 31.08.2019 2019-09-13 17:49:04 Изтеглете файл
Касов отчет - чужди средства към 31.08.2019 2019-09-13 17:48:44 Изтеглете файл
Касов отчет на бюджета към 31.07.2019 2019-09-13 17:48:17 Изтеглете файл
Касов отчет - чужди средства към 31.07.2019 2019-09-13 17:47:34 Изтеглете файл
Касов отчет на бюджета към 30.06.2019 2019-07-19 16:57:17 Изтеглете файл
Касов отчет - чужди средства към 30.06.2019 2019-07-19 16:56:54 Изтеглете файл
Касов отчет на бюджета към 31.05.2019 2019-07-19 16:56:25 Изтеглете файл
Касов отчет - чужди средства към 31.05.2019 2019-07-19 16:56:00 Изтеглете файл
Касов отчет на бюджета към 30.04.2019 2019-07-19 16:52:03 Изтеглете файл
Касов отчет - чужди средства към 30.04.2019 2019-07-19 16:50:38 Изтеглете файл
Касов отчет на бюджета към 31.03.2019 2019-04-18 16:46:23 Изтеглете файл
Касов отчет - чужди средства към 31.03.2019 2019-04-18 16:46:08 Изтеглете файл
Касов отчет на бюджета към 28.02.2019 2019-04-18 16:45:52 Изтеглете файл
Касов отчет - чужди средства към 28.02.2019 2019-04-18 16:45:30 Изтеглете файл
Касов отчет на бюджета към 31.01.2019 2019-04-18 16:45:11 Изтеглете файл
Касов отчет - чужди средства към 31.01.2019 2019-04-18 16:43:49 Изтеглете файл