По бюджетни програми

Заглавие Дата Файл
Отчет на ведомствените и администрираните разходи по бюджетните програми към 31.12.2018 2019-03-13 17:22:56 Изтеглете файл
Отчет на разходите по област на политика и бюджетни програми към 31.12.2018 2019-03-13 17:21:30 Изтеглете файл
Разшифровка на ведомствени и администрирани разходи по бюджетните програми към 31.12.2018 2019-03-13 17:20:01 Изтеглете файл
Разшифровка на разходите по бюджетна програма ДРВВЗ към 31.12.2018 2019-03-13 17:19:56 Изтеглете файл
Разшифровка на разходите по бюджетна програма ЗИСННЦЗН към 31.12.2018 2019-03-13 17:17:12 Изтеглете файл