Ежемесечни отчети

Заглавие Дата Файл
Касов отчет на бюджета към 30.09.2018 2018-10-31 15:22:36 Изтеглете файл
Касов отчет - чужди средства към 30.09.2018 2018-10-31 15:16:44 Изтеглете файл
Касов отчет на бюджета към 31.08.2018 2018-10-31 15:14:50 Изтеглете файл
Касов отчет - чужди средства към 31.08.2018 2018-10-31 15:11:57 Изтеглете файл
Касов отчет на бюджета към 31.07.2018 г. 2018-10-31 15:10:23 Изтеглете файл
Касов отчет - чужди средства към 31.07.2018 2018-10-31 15:06:13 Изтеглете файл
Касов отчет на бюджета към 30.06.2018 2018-07-30 15:12:13 Изтеглете файл
Касов отчет - чужди средства към 30.06.2018 2018-07-30 15:11:47 Изтеглете файл
Касов отчет на бюджета към 31.05.2018 2018-06-14 16:02:55 Изтеглете файл
Касов отчет - чужди средства към 31.05.2018 2018-06-14 16:01:46 Изтеглете файл
Касов отчет на бюджета към 30.04.2018 2018-06-14 15:59:08 Изтеглете файл
Касов отчет - чужди средства към 30.04.2018 2018-06-14 15:57:17 Изтеглете файл
Касов отчет на бюджета към 31.03.2018 2018-04-27 15:25:42 Изтеглете файл
Касов отчет - чужди средства към 31.03.2018 2018-04-27 15:23:32 Изтеглете файл
Касов отчет на бюджета към 28.02.2018 2018-03-30 15:40:57 Изтеглете файл
Касов отчет - чужди средства към 28.02.2018 2018-03-30 15:40:38 Изтеглете файл
Касов отчет на бюджета към 31.01.2018 2018-03-30 15:40:16 Изтеглете файл
Касов отчет - чужди средства към 31.01.2018 2018-03-30 15:38:57 Изтеглете файл