По бюджетни програми

Заглавие Дата Файл
Отчет на разходите по област на политика и бюджетни програми към 31.12.2017 2018-03-30 15:07:16 Изтеглете файл
Разшифровка на ведомствени и администрирани разходи по бюджетните програми към 31.12.2017 2018-02-28 14:39:16 Изтеглете файл
Разшифровка на разходите по бюджетна програма ДРВВЗ към 31.12.2017 2018-02-28 14:38:19 Изтеглете файл
Разшифровка на разходите по бюджетна програма ЗИСННЦЗН към 31.12.2017 2018-02-27 16:11:24 Изтеглете файл
Отчет на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми към 31.12.2017 г. 2018-02-27 16:07:55 Изтеглете файл