Годишни отчети

Заглавие Дата Файл
Одитен доклад на сметната палата 2018-10-09 17:29:33 Изтеглете файл
Приложение към ГФО 2018-10-09 17:29:13 Изтеглете файл
Отчет за касово изпълнение 2018-10-09 17:28:50 Изтеглете файл
Отчет за приходите и разходите 2018-10-09 17:28:01 Изтеглете файл
Баланс 2018-10-09 17:26:39 Изтеглете файл
Отчет за изпълнението на програмните бюджети към 31.12.2017 г. на ДА ДРВВЗ 2018-03-30 10:31:13 Изтеглете файл