По бюджетни програми

Заглавие Дата Файл
Разходи по област на политика и бюджетни програми към 31.12.2016 2017-03-09 15:48:19 Изтеглете файл
Ведомствени и администрирани разходи по бюджетните програми към 31.12.2016 2017-03-09 15:47:24 Изтеглете файл
Разшифровка на ведомствени и администрирани разходи по бюджетните програми към 31.12.2016 2017-03-09 15:47:06 Изтеглете файл
Разшифровка на разходите по бюджетна програма ДРВВЗ към 31.12.2016 2017-03-09 15:46:48 Изтеглете файл
Разшифровка на разходите по бюджетна програма ЗИСННЦЗН към 31.12.2016 2017-03-09 15:46:04 Изтеглете файл