Годишен отчет

Заглавие Дата Файл
Одитен доклад и становище на Сметна палата 2018-04-12 16:11:43 Изтеглете файл
Приложение 2018-04-12 16:11:12 Изтеглете файл
Сборен отчет за касово изпълнение на бюджета 2018-04-12 16:09:54 Изтеглете файл
Сборен отчет за приходите и разходите 2018-04-12 16:08:51 Изтеглете файл
Сборен баланс 2018-04-12 16:07:02 Изтеглете файл
Отчет за изпълнението на програмните бюджети към 31.12.2016г. на ДА ДРВВЗ 2017-03-15 16:40:36 Изтеглете файл