По бюджетни програми

Заглавие Дата Файл
Отчет на ведомствените и администрираните разходи по бюджетните програми към 30.09.2021 2021-10-22 15:49:36 Изтеглете файл
Отчет на разходите по област на политика и бюджетни програми към 30.09.2021 2021-10-22 15:44:25 Изтеглете файл
Разшифровка на ведомствени и администрирани разходи по бюджетните програми към 30.09.2021 2021-10-22 15:42:11 Изтеглете файл
Разшифровка на разходите по бюджетна програма ДРВВЗ към 30.09.2021 2021-10-22 15:41:44 Изтеглете файл
Разшифровка на разходите по бюджетна програма ЗИСННЦЗН към 30.09.2021 2021-10-22 15:40:56 Изтеглете файл