Информация за плащанията в Системата за електронни бюджетни разплащания (СЕБРА)

Заглавие Дата Файл
sebra 30.12.2021 2021-12-30 16:05:47 Изтеглете файл
sebra 29.12.2021 2021-12-29 16:04:17 Изтеглете файл
sebra 23.12.2021 2021-12-23 10:46:48 Изтеглете файл
sebra 22.12.2021 2021-12-22 09:12:44 Изтеглете файл
sebra 21.12.2021 2021-12-21 16:19:19 Изтеглете файл
sebra 20.12.2021 2021-12-20 13:45:49 Изтеглете файл
sebra 17.12.2021 2021-12-17 13:55:47 Изтеглете файл
sebra 16.12.2021 2021-12-16 10:45:28 Изтеглете файл
sebra 15.12.2021 2021-12-15 15:57:58 Изтеглете файл
sebra 14.12.2021 2021-12-14 10:34:52 Изтеглете файл
sebra 13.12.2021 2021-12-13 13:29:39 Изтеглете файл
sebra 10.12.2021 2021-12-10 10:58:56 Изтеглете файл
sebra 09.12.2021 2021-12-09 10:55:43 Изтеглете файл
sebra 08.12.2021 2021-12-08 11:43:01 Изтеглете файл
sebra 07.12.2021 2021-12-07 15:53:52 Изтеглете файл
sebra 03.12.2021 2021-12-03 13:01:32 Изтеглете файл
sebra 29.11.2021 2021-11-29 09:54:12 Изтеглете файл
sebra 23.11.2021 2021-11-23 17:23:19 Изтеглете файл
sebra 19.11.2021 2021-11-19 12:29:43 Изтеглете файл
sebra 18.11.2021 2021-11-18 16:15:09 Изтеглете файл
sebra 15.11.2021 2021-11-15 16:48:03 Изтеглете файл
sebra 12.11.2021 2021-11-12 10:50:04 Изтеглете файл
sebra 11.11.2021 2021-11-11 17:14:39 Изтеглете файл
sebra 05.11.2021 2021-11-05 17:09:07 Изтеглете файл
sebra 02.11.2021 2021-11-02 15:51:01 Изтеглете файл
sebra 28.10.2021 2021-10-28 15:48:49 Изтеглете файл
sebra 27.10.2021 2021-10-27 16:38:54 Изтеглете файл
sebra 25.10.2021 2021-10-25 16:37:28 Изтеглете файл
sebra 21.10.2021 2021-10-21 16:45:37 Изтеглете файл
sebra 21.10.2021 2021-10-21 11:39:38 Изтеглете файл
sebra 20.10.2021 2021-10-20 15:54:26 Изтеглете файл
sebra 19.10.2021 2021-10-19 15:42:47 Изтеглете файл
sebra 18.10.2021 2021-10-18 12:50:34 Изтеглете файл
sebra 15.10.2021 2021-10-15 09:18:02 Изтеглете файл
sebra 14.10.2021 2021-10-14 15:37:30 Изтеглете файл
sebra 13.10.2021 2021-10-13 10:04:36 Изтеглете файл
sebra 12.10.2021 2021-10-12 16:37:52 Изтеглете файл
sebra 11.10.2021 2021-10-11 15:27:50 Изтеглете файл
sebra 08.10.2021 2021-10-08 15:27:11 Изтеглете файл
sebra 07.10.2021 2021-10-07 15:25:51 Изтеглете файл
sebra 06.10.2021 2021-10-06 17:00:33 Изтеглете файл
sebra 05.10.2021 2021-10-05 16:59:09 Изтеглете файл
sebra 30.09.2021 2021-09-30 10:38:35 Изтеглете файл
sebra 28.09.2021 2021-09-28 10:37:22 Изтеглете файл
sebra 24.09.2021 2021-09-24 17:00:36 Изтеглете файл
sebra 21.09.2021 2021-09-23 17:33:08 Изтеглете файл
sebra 17.09.2021 2021-09-20 17:31:51 Изтеглете файл
sebra 14.09.2021 2021-09-14 15:00:43 Изтеглете файл
sebra 14.09.2021 2021-09-14 12:15:00 Изтеглете файл
sebra 13.09.2021 2021-09-13 14:59:27 Изтеглете файл
sebra 13.09.2021 2021-09-13 11:17:09 Изтеглете файл
sebra 10.09.2021 2021-09-10 16:34:12 Изтеглете файл
sebra 09.09.2021 2021-09-09 17:00:00 Изтеглете файл
sebra 08.09.2021 2021-09-09 14:35:16 Изтеглете файл
sebra 02.09.2021 2021-09-02 14:33:56 Изтеглете файл
sebra 30.08.2021 2021-08-30 09:44:34 Изтеглете файл
sebra 27.08.2021 2021-08-27 16:08:58 Изтеглете файл
sebra 26.08.2021 2021-08-26 16:40:50 Изтеглете файл
sebra 25.08.2021 2021-08-25 09:36:45 Изтеглете файл
sebra 23.08.2021 2021-08-23 17:11:20 Изтеглете файл
sebra 20.08.2021 2021-08-20 16:14:59 Изтеглете файл
sebra 19.08.2021 2021-08-19 16:24:04 Изтеглете файл
sebra 17.08.2021 2021-08-17 16:40:46 Изтеглете файл
sebra 16.08.2021 2021-08-16 16:33:03 Изтеглете файл
sebra 13.08.2021 2021-08-13 11:38:16 Изтеглете файл
sebra 12.08.2021 2021-08-12 15:35:34 Изтеглете файл
sebra 11.08.2021 2021-08-11 10:15:01 Изтеглете файл
sebra 10.08.2021 2021-08-10 15:43:42 Изтеглете файл
sebra 09.08.2021 2021-08-09 15:42:57 Изтеглете файл
sebra 05.08.2021 2021-08-05 15:41:58 Изтеглете файл
sebra 04.08.2021 2021-08-04 11:17:54 Изтеглете файл
sebra 30.07.2021 2021-07-30 10:40:42 Изтеглете файл
sebra 29.07.2021 2021-07-29 16:10:32 Изтеглете файл
sebra 28.07.2021 2021-07-28 17:15:47 Изтеглете файл
sebra 27.07.2021 2021-07-27 17:14:32 Изтеглете файл
sebra 23.07.2021 2021-07-23 10:18:59 Изтеглете файл
sebra 21.07.2021 2021-07-21 15:12:05 Изтеглете файл
sebra 19.07.2021 2021-07-19 16:56:58 Изтеглете файл
sebra 15.07.2021 2021-07-15 15:32:02 Изтеглете файл
sebra 14.07.2021 2021-07-14 16:44:26 Изтеглете файл
sebra 13.07.2021 2021-07-13 16:42:55 Изтеглете файл
sebra 12.07.2021 2021-07-12 10:48:32 Изтеглете файл
sebra 09.07.2021 2021-07-09 10:47:29 Изтеглете файл
sebra 08.07.2021 2021-07-08 09:06:43 Изтеглете файл
sebra 07.07.2021 2021-07-07 11:04:33 Изтеглете файл
sebra 06.07.2021 2021-07-06 11:03:51 Изтеглете файл
sebra 02.07.2021 2021-07-02 11:02:20 Изтеглете файл
sebra 30.06.2021 2021-06-30 11:28:38 Изтеглете файл
sebra 29.06.2021 2021-06-29 11:27:43 Изтеглете файл
sebra 28.06.2021 2021-06-28 11:26:23 Изтеглете файл
sebra 25.06.2021 2021-06-25 15:01:17 Изтеглете файл
sebra 23.06.2021 2021-06-23 14:59:34 Изтеглете файл
2021-06-14 11:26:04 Изтеглете файл
02.06.2021 2021-06-02 10:00:24 Изтеглете файл
28.05.2021 2021-05-28 11:24:12 Изтеглете файл
27.05.2021 2021-05-27 16:36:22 Изтеглете файл
26.05.2021 2021-05-26 16:57:53 Изтеглете файл
21.05.2021 2021-05-21 14:14:32 Изтеглете файл
19.05.2021 2021-05-19 14:13:48 Изтеглете файл
18.05.2021 2021-05-18 14:13:07 Изтеглете файл
14.05.2021 2021-05-14 14:11:53 Изтеглете файл
13.05.2021 2021-05-13 15:23:35 Изтеглете файл
12.05.2021 2021-05-12 17:24:22 Изтеглете файл
11.05.2021 2021-05-11 17:19:12 Изтеглете файл
10.05.2021 2021-05-10 09:52:53 Изтеглете файл
27.04.2021 2021-04-27 10:23:22 Изтеглете файл
26.04.2021 2021-04-26 10:22:29 Изтеглете файл
23.04.2021 2021-04-23 10:21:14 Изтеглете файл
22.04.2021 2021-04-22 17:15:00 Изтеглете файл
21.04.2021 2021-04-21 15:39:47 Изтеглете файл
20.04.2021 2021-04-20 16:45:00 Изтеглете файл
19.04.2021 2021-04-19 17:00:00 Изтеглете файл
16.04.2021 2021-04-16 17:00:00 Изтеглете файл
15.04.2021 2021-04-15 16:45:00 Изтеглете файл
14.04.2021 2021-04-14 17:00:00 Изтеглете файл
13.04.2021 2021-04-13 17:00:00 Изтеглете файл
12.04.2021 2021-04-12 17:00:00 Изтеглете файл
08.04.2021 2021-04-08 16:47:09 Изтеглете файл
07.04.2021 2021-04-07 16:21:43 Изтеглете файл
05.04.2021 2021-04-05 16:20:21 Изтеглете файл
02.04.2021 2021-04-02 16:25:08 Изтеглете файл
30.03.2021 2021-03-30 15:57:31 Изтеглете файл
29.03.2021 2021-03-29 17:02:45 Изтеглете файл
26.03.2021 2021-03-26 16:10:43 Изтеглете файл
25.03.2021 2021-03-25 15:59:13 Изтеглете файл
24.03.2021 2021-03-24 15:42:11 Изтеглете файл
23.03.2021 2021-03-23 16:09:18 Изтеглете файл
19.03.2021 2021-03-19 16:45:32 Изтеглете файл
18.03.2021 2021-03-18 16:31:00 Изтеглете файл
15.03.2021 2021-03-16 13:53:32 Изтеглете файл
12.03.2021 2021-03-16 13:52:31 Изтеглете файл
16.03.2021 2021-03-16 09:08:08 Изтеглете файл
11.03.2021 2021-03-11 17:30:00 Изтеглете файл
10.03.2021 2021-03-10 17:00:00 Изтеглете файл
08.03.2021 2021-03-08 17:15:00 Изтеглете файл
02.03.2021 2021-03-02 16:39:12 Изтеглете файл
26.02.2021 2021-02-26 16:45:05 Изтеглете файл
25.02.2021 2021-02-25 16:29:53 Изтеглете файл
22.02.2021 2021-02-22 09:23:50 Изтеглете файл
17.02.2021 2021-02-17 15:59:57 Изтеглете файл
16.02.2021 2021-02-16 14:26:11 Изтеглете файл
12.02.2021 2021-02-12 09:22:59 Изтеглете файл
09.02.2021 2021-02-09 11:36:28 Изтеглете файл
05.02.2021 2021-02-05 14:31:19 Изтеглете файл
04.02.2021 2021-02-04 17:07:13 Изтеглете файл
03.02.2021 2021-02-03 16:44:44 Изтеглете файл
02.02.2021 2021-02-02 14:22:15 Изтеглете файл
29.01.2021 2021-01-29 14:28:26 Изтеглете файл
28.01.2021 2021-01-28 14:27:47 Изтеглете файл
27.01.2021 2021-01-27 14:27:06 Изтеглете файл
26.01.2021 2021-01-26 14:26:21 Изтеглете файл
25.01.2021 2021-01-25 14:25:34 Изтеглете файл
20.01.2021 2021-01-20 14:24:29 Изтеглете файл
19.01.2021 2021-01-19 17:30:27 Изтеглете файл
18.01.2021 2021-01-18 17:29:53 Изтеглете файл
14.01.2021 2021-01-14 17:28:42 Изтеглете файл
13.01.2021 2021-01-13 14:47:00 Изтеглете файл
12.01.2021 2021-01-12 14:45:56 Изтеглете файл
11.01.2021 2021-01-11 09:43:27 Изтеглете файл
08.01.2021 2021-01-08 09:01:54 Изтеглете файл
07.01.2021 2021-01-07 09:01:18 Изтеглете файл
06.01.2021 2021-01-06 09:00:34 Изтеглете файл