Информация за плащанията в Системата за електронни бюджетни разплащания (СЕБРА)

Заглавие Дата Файл
sebra 29.07.2021 2021-07-29 16:10:32 Изтеглете файл
sebra 28.07.2021 2021-07-28 17:15:47 Изтеглете файл
sebra 27.07.2021 2021-07-27 17:14:32 Изтеглете файл
sebra 23.07.2021 2021-07-23 10:18:59 Изтеглете файл
sebra 21.07.2021 2021-07-21 15:12:05 Изтеглете файл
sebra 19.07.2021 2021-07-19 16:56:58 Изтеглете файл
sebra 15.07.2021 2021-07-15 15:32:02 Изтеглете файл
sebra 14.07.2021 2021-07-14 16:44:26 Изтеглете файл
sebra 13.07.2021 2021-07-13 16:42:55 Изтеглете файл
sebra 12.07.2021 2021-07-12 10:48:32 Изтеглете файл
sebra 09.07.2021 2021-07-09 10:47:29 Изтеглете файл
sebra 08.07.2021 2021-07-08 09:06:43 Изтеглете файл
sebra 07.07.2021 2021-07-07 11:04:33 Изтеглете файл
sebra 06.07.2021 2021-07-06 11:03:51 Изтеглете файл
sebra 02.07.2021 2021-07-02 11:02:20 Изтеглете файл
sebra 30.06.2021 2021-06-30 11:28:38 Изтеглете файл
sebra 29.06.2021 2021-06-29 11:27:43 Изтеглете файл
sebra 28.06.2021 2021-06-28 11:26:23 Изтеглете файл
sebra 25.06.2021 2021-06-25 15:01:17 Изтеглете файл
sebra 23.06.2021 2021-06-23 14:59:34 Изтеглете файл
2021-06-14 11:26:04 Изтеглете файл
02.06.2021 2021-06-02 10:00:24 Изтеглете файл
28.05.2021 2021-05-28 11:24:12 Изтеглете файл
27.05.2021 2021-05-27 16:36:22 Изтеглете файл
26.05.2021 2021-05-26 16:57:53 Изтеглете файл
21.05.2021 2021-05-21 14:14:32 Изтеглете файл
19.05.2021 2021-05-19 14:13:48 Изтеглете файл
18.05.2021 2021-05-18 14:13:07 Изтеглете файл
14.05.2021 2021-05-14 14:11:53 Изтеглете файл
13.05.2021 2021-05-13 15:23:35 Изтеглете файл
12.05.2021 2021-05-12 17:24:22 Изтеглете файл
11.05.2021 2021-05-11 17:19:12 Изтеглете файл
10.05.2021 2021-05-10 09:52:53 Изтеглете файл
27.04.2021 2021-04-27 10:23:22 Изтеглете файл
26.04.2021 2021-04-26 10:22:29 Изтеглете файл
23.04.2021 2021-04-23 10:21:14 Изтеглете файл
22.04.2021 2021-04-22 17:15:00 Изтеглете файл
21.04.2021 2021-04-21 15:39:47 Изтеглете файл
20.04.2021 2021-04-20 16:45:00 Изтеглете файл
19.04.2021 2021-04-19 17:00:00 Изтеглете файл
16.04.2021 2021-04-16 17:00:00 Изтеглете файл
15.04.2021 2021-04-15 16:45:00 Изтеглете файл
14.04.2021 2021-04-14 17:00:00 Изтеглете файл
13.04.2021 2021-04-13 17:00:00 Изтеглете файл
12.04.2021 2021-04-12 17:00:00 Изтеглете файл
08.04.2021 2021-04-08 16:47:09 Изтеглете файл
07.04.2021 2021-04-07 16:21:43 Изтеглете файл
05.04.2021 2021-04-05 16:20:21 Изтеглете файл
02.04.2021 2021-04-02 16:25:08 Изтеглете файл
30.03.2021 2021-03-30 15:57:31 Изтеглете файл
29.03.2021 2021-03-29 17:02:45 Изтеглете файл
26.03.2021 2021-03-26 16:10:43 Изтеглете файл
25.03.2021 2021-03-25 15:59:13 Изтеглете файл
24.03.2021 2021-03-24 15:42:11 Изтеглете файл
23.03.2021 2021-03-23 16:09:18 Изтеглете файл
19.03.2021 2021-03-19 16:45:32 Изтеглете файл
18.03.2021 2021-03-18 16:31:00 Изтеглете файл
15.03.2021 2021-03-16 13:53:32 Изтеглете файл
12.03.2021 2021-03-16 13:52:31 Изтеглете файл
16.03.2021 2021-03-16 09:08:08 Изтеглете файл
11.03.2021 2021-03-11 17:30:00 Изтеглете файл
10.03.2021 2021-03-10 17:00:00 Изтеглете файл
08.03.2021 2021-03-08 17:15:00 Изтеглете файл
02.03.2021 2021-03-02 16:39:12 Изтеглете файл
26.02.2021 2021-02-26 16:45:05 Изтеглете файл
25.02.2021 2021-02-25 16:29:53 Изтеглете файл
22.02.2021 2021-02-22 09:23:50 Изтеглете файл
17.02.2021 2021-02-17 15:59:57 Изтеглете файл
16.02.2021 2021-02-16 14:26:11 Изтеглете файл
12.02.2021 2021-02-12 09:22:59 Изтеглете файл
09.02.2021 2021-02-09 11:36:28 Изтеглете файл
05.02.2021 2021-02-05 14:31:19 Изтеглете файл
04.02.2021 2021-02-04 17:07:13 Изтеглете файл
03.02.2021 2021-02-03 16:44:44 Изтеглете файл
02.02.2021 2021-02-02 14:22:15 Изтеглете файл
29.01.2021 2021-01-29 14:28:26 Изтеглете файл
28.01.2021 2021-01-28 14:27:47 Изтеглете файл
27.01.2021 2021-01-27 14:27:06 Изтеглете файл
26.01.2021 2021-01-26 14:26:21 Изтеглете файл
25.01.2021 2021-01-25 14:25:34 Изтеглете файл
20.01.2021 2021-01-20 14:24:29 Изтеглете файл
19.01.2021 2021-01-19 17:30:27 Изтеглете файл
18.01.2021 2021-01-18 17:29:53 Изтеглете файл
14.01.2021 2021-01-14 17:28:42 Изтеглете файл
13.01.2021 2021-01-13 14:47:00 Изтеглете файл
12.01.2021 2021-01-12 14:45:56 Изтеглете файл
11.01.2021 2021-01-11 09:43:27 Изтеглете файл
08.01.2021 2021-01-08 09:01:54 Изтеглете файл
07.01.2021 2021-01-07 09:01:18 Изтеглете файл
06.01.2021 2021-01-06 09:00:34 Изтеглете файл