Информация за плащанията в Системата за електронни бюджетни разплащания (СЕБРА)

Заглавие Дата Файл
26.02.2021 2021-02-26 16:45:05 Изтеглете файл
25.02.2021 2021-02-25 16:29:53 Изтеглете файл
22.02.2021 2021-02-22 09:23:50 Изтеглете файл
17.02.2021 2021-02-17 15:59:57 Изтеглете файл
16.02.2021 2021-02-16 14:26:11 Изтеглете файл
12.02.2021 2021-02-12 09:22:59 Изтеглете файл
09.02.2021 2021-02-09 11:36:28 Изтеглете файл
05.02.2021 2021-02-05 14:31:19 Изтеглете файл
04.02.2021 2021-02-04 17:07:13 Изтеглете файл
03.02.2021 2021-02-03 16:44:44 Изтеглете файл
02.02.2021 2021-02-02 14:22:15 Изтеглете файл
29.01.2021 2021-01-29 14:28:26 Изтеглете файл
28.01.2021 2021-01-28 14:27:47 Изтеглете файл
27.01.2021 2021-01-27 14:27:06 Изтеглете файл
26.01.2021 2021-01-26 14:26:21 Изтеглете файл
25.01.2021 2021-01-25 14:25:34 Изтеглете файл
20.01.2021 2021-01-20 14:24:29 Изтеглете файл
19.01.2021 2021-01-19 17:30:27 Изтеглете файл
18.01.2021 2021-01-18 17:29:53 Изтеглете файл
14.01.2021 2021-01-14 17:28:42 Изтеглете файл
13.01.2021 2021-01-13 14:47:00 Изтеглете файл
12.01.2021 2021-01-12 14:45:56 Изтеглете файл
11.01.2021 2021-01-11 09:43:27 Изтеглете файл
08.01.2021 2021-01-08 09:01:54 Изтеглете файл
07.01.2021 2021-01-07 09:01:18 Изтеглете файл
06.01.2021 2021-01-06 09:00:34 Изтеглете файл