Ежемесечни отчети

Заглавие Дата Файл
Касов отчет на бюджета към 31.08.2020 2020-09-16 14:59:00 Изтеглете файл
Касов отчет - чужди средства към 31.08.2020 2020-09-16 14:58:28 Изтеглете файл
Касов отчет на бюджета към 31.07.2020 2020-09-16 14:56:59 Изтеглете файл
Касов отчет - чужди средства към 31.07.2020 2020-09-16 14:55:14 Изтеглете файл
Касов отчет на бюджета към 30.06.2020 2020-07-27 15:15:54 Изтеглете файл
Касов отчет - чужди средства към 30.06.2020 2020-07-27 13:28:48 Изтеглете файл
Касов отчет - чужди средства към 31.05.2020 2020-07-02 16:06:46 Изтеглете файл
Касов отчет на бюджета към 31.05.2020 2020-07-02 16:06:29 Изтеглете файл
Касов отчет - чужди средства към 30.04.2020 2020-07-02 16:06:09 Изтеглете файл
Касов отчет на бюджета към 30.04.2020 2020-07-02 16:05:48 Изтеглете файл
Касов отчет - чужди средства към 31.03.2020 2020-07-02 16:05:22 Изтеглете файл
Касов отчет на бюджета към 31.03.2020 2020-07-02 16:03:40 Изтеглете файл
Касов отчет на бюджета към 29.02.2020 2020-04-03 10:26:37 Изтеглете файл
Касов отчет - чужди средства към 29.02.2020 2020-04-03 10:26:09 Изтеглете файл
Касов отчет на бюджета към 31.01.2020 2020-04-03 10:25:47 Изтеглете файл
Касов отчет - чужди средства към 31.01.2020 2020-04-03 10:24:14 Изтеглете файл