Ежемесечни отчети

Заглавие Дата Файл
Касов отчет на бюджета към 31.12.2021 2022-03-15 10:17:45 Изтеглете файл
Касов отчет - чужди средства към 31.12.2021 2022-03-15 10:17:15 Изтеглете файл
Касов отчет на бюджета към 30.11.2021 2022-03-15 10:16:43 Изтеглете файл
Касов отчет - чужди средства към 30.11.2021 2022-03-15 10:16:10 Изтеглете файл
Касов отчет на бюджета към 31.10.2021 2022-03-15 10:14:32 Изтеглете файл
Касов отчет - чужди средства към 31.10.2021 2022-03-15 10:12:31 Изтеглете файл
Касов отчет на бюджета към 30.09.2021 2021-10-22 10:43:05 Изтеглете файл
Касов отчет - чужди средства към 30.09.2021 2021-10-22 10:42:33 Изтеглете файл
Касов отчет на бюджета към 31.08.2021 2021-10-22 10:41:56 Изтеглете файл
Касов отчет - чужди средства към 31.08.2021 2021-10-22 10:40:59 Изтеглете файл
Касов отчет на бюджета към 31.07.2021 2021-10-22 10:40:12 Изтеглете файл
Касов отчет - чужди средства към 31.07.2021 2021-10-22 10:38:41 Изтеглете файл
Касов отчет на бюджета към 30.06.2021 2021-07-28 12:50:21 Изтеглете файл
Касов отчет - чужди средства към 30.06.2021 2021-07-28 12:49:52 Изтеглете файл
Касов отчет на бюджета към 31.05.2021 2021-07-28 12:49:24 Изтеглете файл
Касов отчет - чужди средства към 31.05.2021 2021-07-28 12:48:54 Изтеглете файл
Касов отчет на бюджета към 30.04.2021 2021-07-28 12:48:25 Изтеглете файл
Касов отчет - чужди средства към 30.04.2021 2021-07-28 12:47:01 Изтеглете файл
Касов отчет на бюджета към 31.03.2021 2021-04-23 16:41:30 Изтеглете файл
Касов отчет - чужди средства към 31.03.2021 2021-04-23 16:41:12 Изтеглете файл
Касов отчет на бюджета към 28.02.2021 2021-04-23 16:40:53 Изтеглете файл
Касов отчет - чужди средства към 28.02.2021 2021-04-23 16:40:25 Изтеглете файл
Касов отчет на бюджета към 31.01.2021 2021-04-23 16:40:05 Изтеглете файл
Касов отчет - чужди средства към 31.01.2021 2021-04-23 16:38:16 Изтеглете файл