Бюджет

Заглавие Дата Файл
Критерии за разработване на интегрирани правила за оценка и подбор на инвестиционни проекти 2022 - 2024 г. 2021-10-14 15:38:51 Изтеглете файл
Бюджет за 2021 2021-01-08 14:38:19 Изтеглете файл
Бюджет за 2021 г. в програмен формат 2020-11-11 15:30:00 Изтеглете файл