Започна раздаването на помощта от Държавния резерв за социални домове във Велико Търново

Започна раздаването на помощта за социални домове във Велико Търново от Държавния резерв.

Започна раздаването на безвъзмездната помощ от ДА „Държавен резерв и военновременни запаси“ в община Велико Търново, предназначена за социални домове в региона.

След като община Велико Търново организира приемането на предоставената помощ, днес бяха раздадени общо 21569 броя лични предпазни средства, сред които маски, калцуни, защитни очила и шлемове. В петък, 28.06.2024 г. се очаква да бъдат доставени над 8838 кг консервирани хранителни продукти.

Помощта ще послужи за нуждите на 13 социални услуги за предоставяне на резидентна грижа за стари хора и пълнолетни лица с умствена изостаналост, които са делегирана от държавата дейност.

На събитието присъства лично директорът на Териториална дирекция „Държавен резерв“ – Велико Търново Никола Костадинов. Той получи символичен ръчно изработен подарък от представителите на дома за стари хора „Венета Ботева“ като израз на признателност за оказаната помощ.

Освободените количества са съобразени с постъпило мотивирано искане до председателя на ДА „Държавен резерв и военновременни запаси“ от кмета на община Велико Търново.

Организацията по логистиката и предаването на материалите са за сметка на ДА „Държавен резерв и военновременни запаси“.