Временно изпълняващият длъжността председател на ДА ДРВВЗ Асен Асенов запозна областния управител на Ловеч с процедурите по предоставяне на държавни резерви

Временно изпълняващият длъжността председател на Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" Асен Асенов проведе работна среща с областния управител на Ловеч Виктор Стойчев.  Срещата се проведе с цел разясняване дейността и функциите на Държавния резерв, както и условията за ползване на помощите, предоставяни от него.

В.и.д. председател на Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" Асен Асенов запозна областния управител Виктор Стойчев с процедурите по предоставяне на държавни резерви за преодоляване на последствията от кризисни ситуации. Той обясни, че Държавният резерв е създаден с цел да осигурява населението и икономиката на страната с необходимите стоки, суровини и материали в условия на извънредни ситуации или природни бедствия.

Асен Асенов и Виктор Стойчев разговаряха и за възможностите за бъдещо сътрудничество. Те се договориха да организират среща в началото на 2024 г. с кметовете в областта и ръководителите на ключови институции, за да се укрепи взаимодействието и да се подобри реакцията в случай на извънредни ситуации.

В.и.д. председател на ДА ДРВВЗ и областният управител на Ловеч изразиха увереността си, че съвместните усилия ще допринесат за по-добрата защита на населението и икономиката на региона в случай на бедствия, кризи и аварии.