Териториална дирекция „Държавен резерв“ Плевен ще участва в Областния съвет за развитие на Област Ловеч

Ръководството на Териториална дирекция „Държавен резерв“ Плевен ще запознае органите на местното самоуправление в област Ловеч с дейността на ДА „Държавен резерв и военновременни запаси“. Това ще се случи на предстоящото заседание на Областния съвет за развитие на Област Ловеч, което ще се проведе в края на месец февруари 2024 г.

Инициативата е в резултат на проведената среща през месец октомври 2023 г. между в.и.д. председател на Държавна агенция “Държавен резерв и военновременни запаси”Асен Асенов и областния управител на област Ловеч Виктор Стойчев, като част от кампанията за запознаване на местната власт с дейността на държавния резерв, функциите и условията за ползване на помощ предоставяна от Агенцията.

На заседанието на Областния съвет за развитие на Област Ловеч органите на местното самоуправление ще бъдат запознати обстойно с процедурите по освобождаване на държавни резерви за преодоляване на последствията от кризи и бедствия, като по този начин ще се подобри междуинституционалното сътрудничество, ще се подобри ефективността и помощта ще може да достига по-бързо до засегнатите.