ТД Държавен резерв - гр. Велико Търново придоби собствеността върху имота, ползван за административната дейност на дирекцията

ТД Държавен резерв - гр. Велико Търново придоби собствеността върху имота, ползван за административната дейност на дирекцията. Това стана след решение на Министерския съвет за закупуване на имот в полза на държавата. Това обстоятелство не би било възможно и нямаше да се осъществи без прякото участие и личната ангажираност на ръководството на Държавната агенция и съдействието на правна и финансова дирекция.
Тази важна стъпка ще осигури по-устойчива среда и възможност за фокусиране върху постигането на по-добри резултати и изпълнение на целите, без да трябва агенцията да заделя средства за плащането на наем. По този начин ще се спестят значителни разходи и ще се гарантира по-ефективното и качествено обслужване на гражданите и обществото.