Ръководството на ДА ДРВВЗ и областният управител на Габрово обсъдиха процедурите за предоставяне на държавни резерви

В.и.д. председател на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ Асен Асенов проведе работна среща с областния управител на Габрово Мария Башева – Венкова. Целта на срещата беше да се обсъдят процедурите за предоставяне на държавни резерви за преодоляване на последствията от кризисни ситуации.

Асен Асенов запозна областния управител с механизмите и номенклатурния списък от държавни резерви и разясни, какви ресурси и средства могат да бъдат отпуснати при обявено бедствено положение.

Г-жа Венкова изрази удовлетворението си от проведената среща и я определи като много полезна и ползотворна. „Добре е държавните структури и агенции да правят подобни инициативи, за да имат публичност и разпознаваемост и да могат да взаимодействат с другите държавни институции“, заяви областният управител на Габрово във връзка с информационната кампания на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“.

На срещата бе обсъдена и възможността за успешно сътрудничество в социалната сфера. Г-жа Венкова обясни, че на територията на областта има домове за възрастни хора, които се нуждаят от материали и консумативи като почистващи препарати, завивки, одеяла и др. В.и.д. председател на ДА ДРВВЗ пое ангажимент да разгледа възможностите, които позволява нормативната уредба помощта да бъде представена.

Двамата изразиха своята ангажираност да продължат диалога и да го разширят, чрез информиране и на други важни държавни и местни структури.

Представителите на централната и местна власт могат да се обърнат към ДА ДРВВЗ, като отправят мотивирано искане за предоставяне на суровини, стоки и материали от държавния резерв за преодоляване на последствията при обявено бедствено положение.