Проучване: 100% от потребителите на административни услуги са удовлетворени от работата на ДА ДРВВЗ

100% от потребителите на административни услуги са удовлетворени от работата на ДА „Държавен резерв и военновременни запаси“. Това сочат обработените данни от анкетно проучване в Годишния доклад за оценка на удовлетвореността на потребителите на административни услуги, предоставяни от ДА ДРВВЗ през отминалата 2023 г.

Резултатите от попълнените анкетни карти сочат, че 100% от анкетираните лесно са намерили Центъра за административно обслужване на ДА ДРВВЗ и не са срещнали затруднения при посещението си.

По отношение на времето на обслужване анализът на получената обратна връзка показва, че 100% от потребителите са били обслужени в рамките на установения стандарт. Всички те (100%) отговарят, че посещението им е отнело по-малко от 10 минути. Анализът на резултатите показва, че времето на обслужване към настоящия момент е на много високо ниво.

През 2023 г. потребителите показват пълна удовлетвореност по отношение на служителите от Агенцията, които ги обслужват, като ги определят като компетентни, любезни и отзивчиви.

Цялостната оценка по отношение на удовлетвореността от административното обслужване също е висока. На практика всички потребители показват удовлетвореност от административното обслужване, като 75% са много доволни, а 25% - доволни. 

Няма потребители, които да са останали недоволни от предоставеното им административно обслужване, нито такива, които да са посочили области за подобрение.

Във връзка с резултатите от анкетното проучване, проведено в ДА ДРВВЗ през 2023 г. може да се констатира, че административното обслужване в много голяма степен отговаря на очакванията на потребителите.

През 2023 г. всички приложени методи и инструменти за измерване на удовлетвореността на потребителите показват, че администрацията на ДА „Държавен резерв и военновременни запаси“ постига високи резултати и получава положителни оценки за качеството на административното обслужване и предоставяните услуги.