Представиха дейността на ДА ДРВВЗ пред Областния съвет за развитие на област Ловеч

Ръководството на Териториална дирекция Държавен резерв - Плевен запозна органите на местното самоуправление в област Ловеч с дейността на ДА „Държавен резерв и военновременни запаси“. Това стана по време на Областния съвет за развитие на Област Ловеч.

Директорът на ТД – ДР Плевен Румен Пенков представи подробна информация за процедурите по освобождаване и ползване на държавни резерви и военновременни запаси за нуждите на гражданите. Той разясни какво представляват държавните резерви и военновременните запаси, в кои кризисни ситуации се освобождават, как се изисква помощта и колко бързо могат да достигнат до засегнатите.  Румен Пенков даде примери и с конкретни ситуации от практиката.

Беше отговорено на всички зададени въпроси, както и беше изразена готовността на Държавната агенция да подпомага общините и областта в кризисни ситуации, по най-бързия законово регламентиран начин.

Участието в заседанието на Областния съвет за развитие на област Ловеч е в резултат от кампанията за запознаване на местната власт с дейността на държавния резерв, функциите и условията за ползване на помощ, предоставяна от агенцията.