Нови 200 000 литра вода от Държавния резерв за жителите на община Свищов

Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ ще подпомогне община Свищов с нови 200 000 литра вода. Помощта се предоставя след решение на Министерски съвет от 04.08.2023 г. и ще послужи за бедстващите в с. Овча могила, с. Червена, с. Горна студена и с.Александрово.

Почти месец жителите на четирите села в общината бедстват, заради водна криза в резултат на авария с водопреносната мрежа.

В населените места живее предимно социално слабо население, в т.ч. маргинализирани групи ( вкл. малки деца и възрастни хора), което няма възможност да закупува вода за питейни нужди. Бутилираната вода ще послужи и за задоволяване потребностите на пациентите, настанени в „Специализирани болници за рехабилитация – Национален комплекс“ ЕАД – филиал с. Овча могила, както и на пациентите в Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция.

Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ изказва своята съпричастност с жителите на община Свищов и затрудненото положение, в което се намират. Агенцията се надява проблемът да бъде решен скоро и водоснабдяването да бъде възстановено.