Готовността за реакция при бедствия обсъдиха в.и.д. председателят на ДА ДРВВЗ и областният управител на Пловдив

В.и.д. председателят на Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" Асен Асенов обсъди възможностите за предоставяне на държавни резерви и военновременни запаси с областния управител на Пловдив д-р инж. Илия Зюмбилев.

В.и.д. председателят на държавната агенция запозна областния управител с номенклатурния списък от държавни резерви и изтъкна, че през последните години е предоставена безвъзмездна държавна помощ за преодоляване на последствията от кризи и бедствия на различни общини.

„Надявам се да не се налага да изпълняване функциите си след кризи и бедствия, но ако се наложи е много по-добре да бъдем подготвени“, заяви Асен Асенов. Той подчерта, че ДА ДРВВЗ вече е създала такава организация, че може да реагира много бързо от постъпване на искането до получаване на помощта, за да е от полза за бедстващите. Материалите, които ДА ДРВВЗ може да предостави са храна, вода, лекарства, болнично и санитарно имущество.

Областният управител на Пловдив отчете работната среща като много информативна и полезна и предложи да се организира подобно събитие с бъдещите кметове на всички общини в региона. Според него е добре местните управници също да бъдат запознати с механизмите за освобождаване на държавни резерви, тъй като често при бедствие или криза настъпва хаос и хората не знаят към кого да се обърнат. „През областния управител може да стигнете до всички 18 общини в областта“, посочи д-р инж. Илия Зюмбилев.

Работната среща е част от информационната кампания на Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" за популяризиране дейността на институцията.