Държавният резерв подпомогна с близо 9 тона храна социалните домове във Велико Търново

Близо 9000 кг хранителни продукти предостави безвъзмездно Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ на социалните домове в община Велико Търново.

Помощта, която бе раздадена днес включва над 7,5 тона месни и зеленчукови консерви и 1,2 тона конфитюр.

В началото на седмицата Държавният резерв раздаде първата част от освободените държавни резерви, включващи близо 22 000 броя лични предпазни средства, сред които маски, калцуни, защитни очила и шлемове.

Предоставените от ДА ДРВВЗ материали се отпускат след отправено искане на ръководството на общината, което е било разгледано и одобрено от ръководството на Държавната агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ и от Министерския съвет.

Хранителните и медицинските продукти ще бъдат разпределени между потребителите на 13-те социални домове и центрове, намиращи се на територията на общината.