Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ достави 80 000 литра бутилирана вода на засегнатите от липсата на вода жители в община Свищов

Вода за бедстващите в община Свищов

Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ достави 80 000 литра бутилирана вода на засегнатите от липсата на вода жители в община Свищов.

Поради авария с водопровод и проблем с водоподаването в общината е обявено безсрочно бедствено положение, а хората от три села в региона разчитат на Държавния резерв за питейна вода.

На 26.07.2023 г. Министерски съвет взе решение да предостави необходимите количества от Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ за преодоляване на последиците от обявеното бедствено положение на територията на селата Червена, Горна Студена и Александрово.

За по-малко от едно денонощие безвъзмездната помощ бе доставена от ДА ДРВВЗ в засегнатите райони.  

Основна функция на Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" е задоволяване потребностите на обществото при възникнали кризисни ситуации и извънредно положение.